سفارش تبلیغ
صبا

رگ روح
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

عشق جوانی

عشاق جوان در ساحل چراغ جادوراپیداکردند.

جن چراغ گفت:اگرآزادم کنیدیک آرزوی هرکدام از شمارابرآورده خواهم کرد.

دختربه چشم های پسرجوان نگاه کردوگفت:آرزومیکنم تاآخردنیا عاشق یکدیگرباقی بمانیم.

پسرجوان به دریانگاه کردوگفت:من آرزومیکنم دنیا به پایان برسد.                دیوید. و.مه یر

                                                                   جن

قصه شب

مردموقع برگشتن به اتاق خواب گفت:مواظب باش عزیزم اسلحه پراست.

زن که به پشتی تکیه داده بودگفت:این را برای زنت گرفته ای؟ 

مرد:نه خیلی خطرناک است،میخواهم یک حرفه ای استخدام کنم.                                                              

زن:من چطورم؟                                                                                       اسلحه

مردپوزخندی زد:بامزه است،اماکدام احمقی برای آدم کشتن یک زن استخدام میکند؟

زن لبهایش رامرطوب کرد،لوله اسلحه رابه طرف مردگرفت.وگفت:"زن تو."                      جفری وایت مور

                                                 زن[ دوشنبه 92/2/9 ] [ 9:39 صبح ] [ سکورا ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ